Chính Sách

Tất cả nội dung trên trang web này dựa trên kinh nghiệm cá nhân và nghiên cứu báo chí. Nó không phải tư vấn đầu tư tài chính. Coinret không chịu trách nhiệm về đầu tư thua lỗ , bị scam (lừa đảo) hay thất thoát tiền không mong muốn liên quan đến một bài viết đã đăng trên blog và các dịch vụ trên các trang web bên ngoài.