Đăng ký Bybit giao dịch nhận 20$ Bonus

Đối với mỗi người dùng giới thiệu đăng ký Bybit thành công bằng đường link giới thiệu từ chương trình, bạn và cả người được mời sẽ nhận ngay $20 Bonus / mỗi khách hợp lệ.

Bybit đăng ký giao dịch nhận 20$ Bonus


Nhấn nút "Đăng Ký" dưới đây ở đủ điều kiện nhận thưởng tất cả sự kiện của chúng tôi 💰:


Điều Khoản Và Điều Kiện

Đối với người dùng đăng ký mới Bonus sẽ được phân phối vào Trung Tâm Phần Thưởng sớm nhất sau 3 ngày làm việc.
Người dùng chưa nạp tiền được nhận thưởng khi giao dịch Spot lần đầu $50 volume (áp dụng cho mọi loại tài sản)
Bạn cần nhấn nút "Đăng Ký" để được ghi nhận phần thưởng.
Bạn cần KYC tài khoản đạt cấp 1 để được tham gia sự kiện 1
Các khoảng giao dịch thực hiện bằng bonus sẽ không được tính vào sự kiện 2
Chỉ những người dùng chưa nạp tiền lần đầu trên Bybit mới đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
Bonus có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ cho giao dịch Phái Sinh (không áp dụng cho Giao Ngay), và cũng có thể được sử dụng để bù lỗ giao dịch và bù đắp phí giao dịch trước khi dùng vốn tự có của người dùng. Không thể rút bonus, nhưng lợi nhuận từ giao dịch với bonus thì có thể rút.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Chỉ những người dùng tại Việt Nam mới đủ điều kiện nhận tiền thưởng bonus.
Người giới thiệu có thể đến từ các quốc gia khác, miễn là người được giới thiệu phải là người dùng tại Việt Nam.
Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ của Bybit.
Bybit có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.
Bybit có quyền loại bỏ các giao dịch được coi là giao dịch giả, hiển thị các thuộc tính thao túng thị trường, đăng ký tài khoản hàng loạt để có thêm tiền thưởng hoặc các nỗ lực gian lận khác.