Bitcoin chạm ngưỡng giá quan trọng

Hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch tại 9.922 USD, tăng dưới 2% trong 24 giờ. Đây là mức tăng đáng kể từ đáy thấp hàng ngày dưới 9.578 USD, nhưng vẫn còn giảm nhẹ so với đỉnh cao ngày 10.008 USD.

Áp lực bán trong khoảng mức giá hiện tại và ngưỡng kháng cự 10.500 USD được xác nhận là khó vượt qua. BTC đã nhiều lần cố gắng nhưng không thể vượt qua ngưỡng giá tại khu vực 10.000 USD trước đây.

Bitcoin vượt qua ngưỡng giá quan trọng

Nhà phân tích @Pentosh1 cho rằng mức giá 9.820 USD có ý nghĩa quan trọng, là cạnh trên của một khu vực giao dịch đã hình thành trong 43 ngày qua.

“BTC đang cố vượt lên trên khu vực đã hình thành trong 43 ngày tại 9.820 USD. Đó là vượt lên trên cấp độ 1 ngày và 1 tuần của MA. Xu hướng đi lên kể từ đáy tháng 3.” – @Pentosh1

Bitcoin chạm ngưỡng giá quan trọng


Theo @Pentosh1
Theo nhà phân tích này thì đường xu hướng giảm dần 3 năm đang tồn tại ở vào khoảng 10.500 USD. Nếu phá vỡ lên trên ngưỡng này có thể đưa Bitcoin đến đỉnh cao 13.800 USD của năm 2019.

“Đang cố gắng chiến đấu với đường xu hướng giảm dần 3 năm. 10.500 USD vẫn còn là khu vực quan trọng mà có thể dẫn đến đỉnh cao của năm 2019.” – @Pentosh1

Theo @Pentosh1

BTC có thể đối mặt sụt giảm 30%

Nhà phân tích @TraderEscobar cho rằng BTC dường như đang đến gần điểm kết thúc của một đỉnh phân phối. Điều đó sẽ dẫn đến một sự sụt giảm 30%, đưa BTC trở về khu vực 7.000 USD trong 3 đến 6 tuần nữa.

BTC có thể đối mặt sụt giảm 30%

Theo @TraderEscobar

Trước đó, nhà phân tích tiền điện tử @ColdBloodShill cũng có nhận định tương tự về việc khối lượng thị trường của Bitcoin đang hình thành đỉnh phân phối.

“Có rất ít phạm vi tái tích lũy để có thể hỗ trợ cho một chuyển động đi lên qua khu vực đã bị từ chối một cách mạnh mẽ. Thông thường thì trong một cấu trúc tái tích lũy, chuyển động này sẽ được duy trì. Đây là một trong 4 dấu hiệu của phân phối.” – @ColdBloodShill

Bitcoin chạm ngưỡng giá quan trọng

Theo @ColdBloodShill
Sự yếu kém về mặt kỹ thuật có thể được bù đắp bởi sức mua đang tăng lên. Theo khảo sát của Fidelity Investments, các nhà đầu tư tổ chức đang chú ý nhiều hơn đến Bitcoin.