Cách tạo ví MyEtherWallet - Ví trữ Eth và token

MyEtherWallet là một loại ví điện tử dùng để lữu trữ đồng tiền điện tử Ethereum (ETH) được coi là số 1 hiện nay về lưu trữ cũng như giao dịch ETH hiện nay. Ngoài việc lưu trữ ETH ví Myetherwallet còn được dùng để lưu trữ các token trong các dự án ICO.

Một số chú ý khi tạo và sử dụng ví MyEtherWallet

  1. Do MyEtherWallet đăng nhập bằng cách sử dụng Private Key hoặc file Keystore / JSON File (KHÔNG có tài khoản như ở các ví điện tử khác) nên các bạn phải bảo mật tuyệt đối cho file Keystore / JSON File và file chứa Private Key.
  2. Không được cho người khác mượn ví.
  3. Không đăng nhập và sử dụng ví ở những máy tính không an toàn (quán nét, máy bị virus,…)
  4. Nếu bạn bị mất file Keystore / JSON File và Private thì sẽ không thể đăng nhập được vào ví vì vậy hãy in thông tin Private Key ra giấy và cất cẩn thận tránh bị mất.

Hướng dẫn tạo ví MyEtherWallet

Bước 1:  Các bạn click vào https://www.myetherwallet.com/ để đến trang đăng ký
Tạo ví ehtereum
Tạo ví ehtereum
Điền mật khẩu và chọn CREATE NEW WALLET Bước 2: Lưu và cất giữ Keystore File (UTC/JSON)
Lưu và cất giữ Keystore File (UTC/JSON)
Sau đó chọn I understand. Continue để sang bước tiếp theo
Lưu giữ Private KEY lại luôn nhé
Đến đây, bạn có thể truy cập ví và lấy địa chỉ ví ETH bằng cách copy/paste Private KEY và chọn Unlock
Click Unlock để lấy ví ETH
Sau khi Unlock, ví ETH của bạn sẽ xuất hiện
Tạo ví Ethereum trên MyEtherWallet thành công
Lưu ý:
Lưu các thông tin về “Keystore/JSON File” và “JSON File“, “Private KEY” một cách cẩn thận nhé, tốt nhất là nén lại thành file rồi up lên Google Drive (Dùng Gmail chính chủ - đã bật bảo mật 2 lớp cho Gmail) hoặc bất cứ nơi nào bạn thấy an toàn.

Hướng dẫn đăng nhập lại ví ETH trên MyEtherWallet

Để đăng nhập lại ví ETH, các bạn vào trang https://www.myetherwallet.com và click View Wallet Info (1)
Cách đăng nhập lại ví ETH trên Myetherwallet
Sau đó chọn mục Keystore File (2)Select wallet file (3) và trò đến file mà bạn đã tải về ở Bước 2 - phần hướng dẫn tạo ví Eth Tiếp đến, bạn nhập lại mật khẩu ờ Bước 1 - Phần hướng dẫn tạo ví ETH và chọn Unlock.
Đăng nhập ví Eth thành công
Đến đây, bạn đã đăng nhập lại ví thành công

Gửi ETH trên Myetherwallet

Để gửi eth trên myetherwallet, các bạn cũng vào trang chủ và chọn Sent ETH & Token và mở ví như hướng dẫn ở trên
Gửi eth trên myetherwallet
Gửi eth trên myetherwallet

Vậy là chúng ta đã biết cách tạo cũng như giao dịch ETH và Tokens với ví MyEtherWallet.com